Pas verschenen

Het pastoraal team heeft een verjaardagskalender ontworpen met het nieuwe logo van de parochie Sint Willibrordus en foto’s met afbeeldingen uit de 13 kerken van onze parochies.

Deze ‘unieke’ kalender is een éénmalige uitgave en kan worden gekocht voor €3,- per stuk. Hij is te bestellen bij het centraal secretariaat aan de Kerkstraat 2 te Zevenaar.

U ondersteunt met de koop het ‘Lourdes-fonds’. Middels dit fonds wil het pastoraal team de kosten voor de Lourdesreis van mei 2018 proberen te verlagen, voor de deelnemers uit onze parochies. Mocht u het Lourdes-fonds willen ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op NL31 RABO 0156 0462 10 t.n.v. Parochie Sint Willibrordus, o.v.v. ‘Lourdes-fonds’.