Kerkelijke tarieven 2017 en 2018

Misintenties
Misintenties en jaargedachtenis € 9,–
Huwelijk en Jubileum
Huwelijksviering incl. bijbel, kaars en koor, doch excl. extra bloemen

Huwelijksinzegening

€ 400,–

€ 300,–

Jubileumviering incl. koor, doch excl. extra bloemen € 350,–
Jubileumviering tijden een normale viering € 70,–
Voorgaan in een jubileumviering elders, excl. reiskosten € 90,–
Verhoging voor een viering voor personen van buiten onze parochie € 50,–
Doopviering, incl. luxe kaars € 30,–
Communieviering, eigen bijdrage communie € 30,–
Vormselviering, eigen bijdrage vormsel € 40,–
Rouwdiensten (excl. reiskosten)
Avondwake (oorspronkelijk)
Avondwake met koor (oorspronkelijk)
€ 125,–
€ 175,–
Uitvaartkerkdienst incl. koor / alsook een uitvaart geleide viering € 275,–
Uitvaartkerkdienst incl. koor met begrafenis  / alsook een uitvaart geleide viering € 325,–
Uitvaartkerkdienst incl. koor met crematie/ alsook een uitvaart geleide viering € 350,–
Uitvaartkerkdienst elders in de regio met begrafenis of crematie incl. koor € 350,–
Uitvaartkerkdienst elders in de regio met begrafenis of crematie excl. koor € 210,–
Begrafenisbegeleiding zonder uitvaartkerkdienst € 175,–
Crematiebegeleiding zonder uitvaartkerkdienst € 175,–
Uitvaartkerkdienst incl. koor met begrafenis of crematie voor een kind tot 13 jaar Gratis
Opbrengst van collecte tijdens de uitvaartkerkdienst bestemd voor misintenties Het gehele bedrag
Reiskosten € 0,32 p/km
Gebruik kerk
Locatievergoeding voor een kerkdienst € 275,–
Verhuur kerkgebouw voor bijzondere doelen Op aanvraag
Misboekjes (s.v.p. betalen bij binnenkomst kerk) € 0,30 p/st