Kerkbalans 2017

Actie kerkbalans is onmisbaar voor het voortbestaan van de kerk en haar werk.
U kunt nog steeds deelnemen aan de actie kerkbalans 2017

Een kerk die verbindt
De kerk is een  plaats waar iedereen welkom is. In vele dorpen en steden is het een markant herkenningspunt, een zichtbaar teken, zo ook in onze dorpen. Een plaats waar veel mensen bijzondere levensherinneringen aan bewaren: aan een doop, een huwelijk, een  uitvaart, aan de heilige communie of aan het vormsel. Kortom: een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben waarderen die mooie ontmoetingsplek. Een plek die wij ook graag willen behouden en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dus deel mee en doe mee! Wij willen een warme kerkgemeenschap blijven vormen. Een kerk die mensen verbindt.

Waarom actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron, uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze eigen geloofsgemeenschappen: het onderhoud van het kerkgebouw, kosten voor verwarming, verlichting, voor de pastorale projecten, bijzondere vieringen en het onderhoud van de kerkhoven. Kortom alle kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren van onze 4 mooie kerken open te houden. Om er als geloofsgemeenschap te zijn op al die belangrijke momenten van het leven.
Tijdens de actie kerkbalans ontvangen alle parochianen een brief met daarbij een deelnameformulier. Heeft u deze brief niet ontvangen en wilt u toch doneren, neemt u dan contact op met het Centraal Pastoraal Secretariaat.

Wist u dat …
U de belastingdienst op een eenvoudige manier een deel van uw kerkbijdrage kan laten terugbetalen. De werkwijze is simpel: u verplicht zich om gedurende 5 jaar een bepaald vast bedrag aan de parochie te betalen en legt dat vast in een overeenkomst.
Deze overeenkomst kunt u verkrijgen dor een email te sturen naar: bestuur@4evangelisten.nl

Aangezien de parochie beschouwd wordt als een ANBI instelling zijn de periodieke giften fiscaal aantrekkelijker dan ‘gewone giften’. Gewone giften  (aan culturele instellingen) zijn ok aftrekbaar, maar alleen voor het bedrag dat boven de drempel uitkomt van 1% van het drempelinkomen, dus bij wat hogere inkomens is het effect gering.
Bij een periodieke (overeengekomen) gift geldt de aftrekdrempel van 1% niet.
Als u bijvoorbeeld 5 jaar lang € 100,– per jaar zou willen betalen en u zou in de belastingschijf zitten van 42% dan zou u van die € 100,- dus terugkrijgen 42% van € 100,–= € 42,–. Per saldo zou de kerkbijdrage u dan geen € 100,– maar ‘slechts’€ 58,– kosten.

Wel iets om over na te denken en te regelen. Hoe?
Nadat u de overeenkomst hebt ontvangen of gedownload, vult u deze in en stuurt u het document ondertekend naar het bestuurssecretariaat, Remigiusplein 2, 6921 BL Duiven, of u scant het document en mailt het naar bestuur@4evangelisten.nl. Het document wordt vervolgens door het parochiebestuur ondertekent en u ontvangt de getekende overeenkomst retour. Dat is alles.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurssecretariaat.

Download hier de overeenkomst en toelichting : Overeenkomst periodieke gift in geld

Meer informatie over de actie Kerkbalans vindt u op: kerkbalans.nl

Actie Kerkbalans 2016