Nieuw pastoraal beleidsplan verschenen

Het pastoraal team heeft voor de periode 2017-2019 een nieuw beleidsplan geschreven. U kunt het volledige document nalezen op deze website of opvragen bij het pastoraal team. Hier alvast een voorproefje.

Het pastoraal team realiseert zich dat de oude vormen van kerkelijk leven hun aantrekkelijkheid voor de generaties van nu verliezen. In de komende jaren moeten we op zoek gaan naar een andere, meer herkenbare vorm van geloofsleven. Het pastoraal team zoekt het in een kerk, waarin het volgende te vinden is:
– ze is bondgenoot en gesprekspartner voor allen die zich inzetten voor een humane wereld;
– ze is een ontmoetingsplaats voor alle Godzoekers die vragen en ideeën hebben;
– ze is gastvrij voor velen, ook voor hen die er andere ideeën en gewoontes op na houden;
– ze is een toevluchtsplek voor hen die kwetsbaar zijn en biedt waar mogelijk hulp.

beleidsplan-72

Zo’n nieuwe kerk vraagt een bepaalde houding van kerkmensen:
belangstellend naar andere mensen;
behulpzaam voor ieder die kwetsbaar is;
gastvrij voor mensen van goede wil;
– tot samenwerking bereid.
Het pastoraal team typeert die houding als ‘benieuwd en dienstbaar’. Dat is ook de titel geworden van het nieuwe pastorale beleidsplan.

Een verandering van mentaliteit en houding is een ingrijpende stap. Het pastoraal team neemt geen overhaaste stappen, maar gaat wél consequent en geduldig werken aan de contouren van een nieuwe kerk in De Liemers.

Aan de vitale kerkgemeenschappen biedt het pastoraal team hulp door:
– steun bij het groeien naar een kleine geloofsgemeenschap (die niet alles zelf meer kan,
maar die wel betekenis heeft voor de gelovigen en voor dorp/wijk);
– steun bij het onderzoeken of samenwerking met de buren uitkomst biedt.
Als er niet voldoende vitaliteit door de kerkgemeenschap kan worden opgebracht, helpt het pastoraal team bij een traject van afbouw.

Het team richt zich met voorrang op twee specifieke doelgroepen. De jeugd en jongeren kunnen rekenen op voortdurende aandacht. En voor de oudere parochianen organiseert het team activiteiten om te voorkomen dat zij ‘verweesd’ raken van de kerk.

Het volledige document vindt u hier: Beleidsplan Benieuwd & Dienstbaar

De teamleden hopen dat dit nieuwe beleid straks door de hele parochie wordt gedeeld. Daarom zal het pastorale beleid eind januari uitvoerig met de pastorale raden besproken worden. Te zijner tijd zullen er ontmoetingsmomenten georganiseerd worden voor betrokken parochianen in hun eigen geloofsgemeenschap om over de ideeën van gedachten te wisselen.