Kerkberichten H. Remigius

Kerkdiensten

Zondag : 21 Januari om 11.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger: G. Remmers               Koor : –

Zondag : 28 Januari 0m 11.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger:  Pastoor Thanh Ta.    Koor :
Dames en Herenkoor

Gebedsintenties 21-8-2018: Albert Leerentveld, Marie Nijenhuis-Klein Goldewijk, Henk Lenting, Kees Huisman, Herman Derksen, Bart Boekhorst. Jaargedachtenis: Herman van Schaik.

Gebedsintenties 28-1-2018: Jo Snelder-Velthausz, Piet Mulder en Fien Mulder-Lamers en hun kinderen Jan Mulder en Ria Moraal-Mulder, Henk Kerseboom, Albert Leerentveld, Margriet Tomassen-Tillemans, Marie Nijenhuis-Klein Goldewijk, Henk Lenting, Kees Huisman, Herman Derksen, Els en Eeke Schampers.

Overleden :
Herman Derksen in de leeftijd van 78 jaar
Kees Huisman in de leeftijd van 79 jaar.

Mededelingen :
In de Gedachteniskapel is een monument geplaatst waarop u de gebedsintenties met naam van de overledenen kunt lezen waarvoor op zondag gebeden is.

Remigius Secretariaat Duiven geopend op :
Maandag-Woensdag-Vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
Telefoon : 0316-261210