Kerkberichten H. Remigius

Kerkdiensten
Zondag : 15 oktober om 11.00 uur. Eucharistie viering
Voorgangers : G. Remmers
Koor : Dames en Herenkoor.

Zondag : 22 oktober om 11.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: G. Remmers & A. van Boven
Koor : Dames en Herenkoor

Gebedsintenties
15-10-2017 : Jan Krus, Riet van Brandenburg en Tanja Stienezen, Corry Vette- Schuerman,
Dinie Hagen- van Swaaij, Marinus Mans

22-10-2017 : Theo Stevens, Paul Verhoef, Dinie Hagen- van Swaaij

Mededelingen
Oktober maand – Maria maand
Maria vieringen in Duiven zijn iedere woendagavond
om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Op zondag 29 oktober is er een Eucharistie-viering & Marketentstersdag van Schutterij Onderling Genoegen.
Muzikale medewerking: Liemers Harmonie Duiven en Koor In Between.

Op donderdag 2 november is er de Allerzielenviering om 19.00 uur.
Na de viering in de kerk is er een korte plechtigheid op het kerkhof naast de kerk. Door een brandend kaarsje bij een graf of bij de Piëta te plaatsen gedenken we alle overledenen. U bent van harte uitgenodigd.