Interview pastoor Thanh over de fusie

Naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander van 9 augustus jl. met betrekking tot mogelijke kerksluitingen, heeft het pastoraal team een verklaring gestuurd naar alle pastorale raden en locatieraden. Het team betreurt een aantal feitelijke onjuistheden in betreffend artikel en verwijst tevens naar het interview in het parochieblad Focus van augustus/september. Het interview is een juiste weergave van de feiten t.a.v. de aanstaande fusie.

Interview pastoor Thanh over fusie