M25


182345_181740845304133_462067427_n
Maak kennis met M25

M25 is een activiteitengroep voor jongeren uit regio de Liemers en is een onderdeel van de parochie HH. Vier Evangelisten en inloophuis “de Herberg” te Westervoort.
Iedereen is welkom, ook jongeren die niet ingeschreven staan in onze parochie.

De naam M25 is afgeleid van bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is, wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. Jezus zegt daarbij: “alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan”.
M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het ‘doen’ staat bij lokale M25-groepen centraal; Het actief zijn mét en voor de mensen die we ontmoeten.  6 keer per jaar is er een activiteit (4 tot 8 uur), deze activiteiten zijn meestal ook geschikt voor maatschappelijke stage.

Mailadres: M25@4evangelisten.nl
Facebook: https://www.facebook.com/M254Evangelistenduiven?fref=ts

M25 1M25 3 M25 4