Kerkberichten H. Andreas

Kerkberichten
Aanlevering dinsdag 17.00 uur in de oneven weken via www.gemeentenieuwsonline.nl en voor de parochiewebsite via communicatie@rkliemers.nl

Overleden:

Op 26 mei jl., overleed in de leeftijd van 77 jaar de heer Matheus Janssen.

Dat hij in vrede mag rusten en wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

Vieringen

Zo 10-6-18 om 09.30 uur: Woord-/Communieviering Pastoraal werker Jeroen Heemink m.m.v. Herenkoor.

Zo 17-6-18 om 09.30 uur: Woord-/Communieviering o.l.v. parochianenvoorgangers Wim Herbes en Piet Peters.

Intenties

10 juni 2018
Ralf Roordink, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Jan en Bep Buurman-Bruins, Wim en Lies Melchers-Derksen, jaargedachtenis Marga de Jong-Wolters, jaargedachtenis Theet Driessen, Anja Jansen-Hubers, Riek Derksen-Roordink en Willy, ouders van de Velden-Bloemberg, Hennie Roordink en Norbert, vader en moeder Staring, Bernard Bouwman, Gerrit en Leike Driessen, familie Kloppenburg, Wim Vermeulen, Bep Elfrink, Matheus Janssen.

17 juni 2018
Uit dankbaarheid. Cor en Riet Aaldering-Roordink, Theodorus en Gerda Aleven-van Uum, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Hennie Wouters, Bertus en Leike van Bethray, Gerrit en Joke Uffing-Polman, Frans Uffing, Henk Derksen en Paul, Maria Nass-Uffing, Gerrit Aleven, Hennie, Diny en Willy van Kempen, Dora en Harrie Smits, Bernard Bouwman, Gerrit en Leike Driessen, Jan te Witt, ouders Moorman-Bloemberg, Bertus Driessen, Piet en Annie de Kinkelder-Nass, Hans en AnneMiek Buhler-Sommers, vader en moeder Degen, ouders Dikker-Berntssen – Theo en Joop, familie Lendering-Delsing, Bep Elfrink, Henk en Toos Derksen-Schlief, ouders Lentjes-Beudel – Piet en Patricia,familie Roordink-Becker, Gerrit Derksen, ouders Jeurissen-Knuiman, Gerda Stokman-Koning, Wim Derksen (Th zn), Wim Vermeulen, Bep Elfrink, Matheus Janssen, Wim Tiedink, Theo Uffing,