Begraafplaats H. Remigius

Begraafplaats Duiven

Naast de H. Remigiuskerk te Duiven ligt de RK begraafplaats
H. Remigius. Op deze authentieke begraafplaats wordt aan overledenen hun laatste rustplaats geboden.
Voor dierbaren is dit een plek om te gedenken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het locatiesecretariaat.

Informatie over reglementen en tarieven:
Begraafplaatsen HH. Vier Evangelisten