Activiteiten en evenementen Duiven

Zondag 27 augustus, rectificatie Eucharistieviering / Schuttersmis 

Op zondag 27 augustus is de Eucharistieviering om 10.00 uur, met  aansluitend  de processie.


Zondag 19 maart, afscheid Wil Velmans

Aanstaande zondag neemt Wil Velmans afscheid als trouw medewerker van het lokale secretariaat H. Remigius. Met het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd heeft Wil Velmans besloten haar werkzaamheden op het lokale secretariaat te Duiven te beëindigen.
25 jaar lang is Wil de spil geweest op dit secretariaat. Als dank voor haar trouwe inzet is er zondag 19 maart een viering waarin zij in het zonnetje zal worden gezet. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.


“Een heel fijne middag, erg genoten! Bedankt!”

Dit is één van de reacties die werd achtergelaten na de bijeenkomst op 15 januari j.l. Op die zondag vond een ontmoetingsmiddag plaats voor vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Remigius. Gelijk met een Kerstgroet had iedereen die bekend is als vrijwilliger een uitnodiging gekregen van de coördinatiegroep voor dit samenzijn. Vanaf 15.00 uur was men van harte welkom in het verenigingsgebouw van SV De Roos aan de Visserlaan.

Ruim 70 mensen hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Gelijk bij binnenkomst viel al op dat er geregeld verbaasd werd opgemerkt “Hé, jij ook hier”. Blijkbaar weten mensen niet wie zich allemaal inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Onder het genot van een kopje koffie of thee vonden dan ook snel diverse geanimeerde gesprekken plaats.

In zijn welkomstwoord refereerde Pastoor Thanh aan 13 januari en 1 oktober als de feestdagen van de Heilige Remigius. Daarna ging hij in op het belang van vrijwilligers voor de geloofsgemeenschap. Hij gaf onder andere aan dat een pastoraal team “komt en gaat”, maar dat vrijwilligers een meer constante factor zijn in een gemeenschap. Hij bedankte de aanwezigen voor hun inzet en sprak de hoop uit dat iedereen zich willen blijven inzetten.

Hierna was er ruime gelegenheid om, onder het genot van een drankje en een hapje, verder te praten met elkaar. Ook namen veel mensen de gelegenheid te baat, nu we toch te gast waren bij de Schietvereniging, om hun vaardigheid op de schietbaan eens te testen. Ook de resultaten hiervan waren weer aanleiding tot vrolijke gesprekken.

Uit de reacties die mensen na afloop achterlieten mag geconstateerd worden dat men dit initiatief op prijs heeft weten te stellen. In diverse reacties was dan ook sprake van “een volgende keer”.

Locatieraad en pastorale coördinatiegroep GG. H. Remigius

Ontmoetingsochtenden
Iedere dinsdagochtend inloopochtend in het parochiecentrum (m.u.v. schoolvakanties).
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.