Ter Inspiratie

CIRKEL

Ik heb gezocht
gevonden en verloren
en weer opnieuw gezocht
totdat ik het weer vond.

Een mens wordt zoveel meer
dan één s geboren
en voor wie zoekt is op een dag
de cirkel rond

Toon Hermans