Doop

Doop De doop is een begin. Het is de eerste stap op de weg naar een leven met God. Door de doop stap je een wereld binnen, waarin je God mag leren kennen. Precies daarom laten ouders hun kinderen dopen: ze willen hun kind op het spoor van God zetten. Het is uiteraard aan het kind zelf, om later in het leven een eigen omgang met God te ontwikkelen. Maar voor het kleine kind van nu is de doop een eerste stap om katholiek te worden.

Kind Sinds eeuwen wordt het sacrament van de doop ook aan kinderen toegediend. Het kind wordt gedoopt op grond van het geloof van de ouders en vanuit het besef dat alle mensen ‘kind van God’ zijn. Het kind wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap en daar mag het groeien en het eigen geloof gaan ontwikkelen. In die geloofsgemeenschap zijn er vaak één of twee mensen die zich op een bijzondere manier over de dopeling ontfermen. Dat zijn de peter en meter. Peetouder zijn is niet zomaar een erebaantje. Je neemt als peetouder de verantwoordelijkheid op je om je petekind te helpen op zijn weg om God te vinden. cropped-Dopen.jpg Hoe is de doop geregeld in onze parochie? De doop van uw kind kan voor de één een hele bewuste keuze zijn. Voor de ander is de doop iets dat er gewoon bij hoort. En wie weet, twijfelt u nog of u uw kind wilt laten dopen. Hoe uw situatie ook is, de vragen borrelen vaak vanzelf op. In onze parochie kiezen we voor gezamenlijke doopvieringen, waarin meerdere kinderen tegelijk gedoopt worden. Ook de voorbereiding is met meerdere ouderparen tegelijk. De doopviering vindt gewoonlijk plaats op zondag in aansluiting op de zondagsviering.
Een overzicht met de data van doopvieringen vindt u op de pagina doopplanning.
De sacramenten van de kerk zijn gratis. Er worden echter kosten gemaakt. Een bijdrage aan de geloofsgemeenschap stellen wij zeer op prijs (het richtbedrag is € 30,-).

Nog andere vragen? U zult vast nog andere vragen hebben of meer informatie willen. Neemt u in dat geval gerust contact op met het Centraal Pastoraal Secretariaat. Zij zullen u zo goed mogelijk informeren over alles wat met de doop van uw kind te maken heeft.

Je kunt ook het volgende filmpje bekijken: Bewust katholiek, informatie over de doop