Materiële ondersteuning

pci[1]PCI : Parochiële Caritas Instelling

Caritas betekent in het latijn: liefdevolle zorg.
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil vanuit een Christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan mensen met een klein inkomen die in financiële problemen zijn gekomen en/of tijdelijke hulp nodig hebben.

Voor wie is de Caritas bedoeld?
Voor mensen binnen de parochie HH. Vier Evangelisten (Duiven, Groessen, Loo en Westervoort) die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en onvoldoende hulp kunnen krijgen van reguliere instanties.

Welke hulp wordt geboden?
De Parochiële Caritas Instelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning.
Die ondersteuning kan bestaan uit:
•Een luisterend oor en meedenken
•De weg wijzen en zo nodig meegaan naar (overheids)instanties die hulp bieden in
voorzieningen.
•Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

Hoe te bereiken?
Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig of kent u mensen uit uw omgeving die (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u ze wijzen op het bestaan van het loket Hulpvragen aan de Parochie.

Voor hulpvragen aan de parochie kunt u contact opnemen:
• Per telefoon: 06-10 48 61 88
iedere werkdag bereikbaar van 8.00 ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds
• Per mail: hulpvragen@rkliemers.nl

Giften voor de Parochiële Caritas Instelling kunt u overmaken op
rekeningnummer: NL20 RABO 0143 1789 70 t.n.v. PCI Parochie HH. Vier Evangelisten

Beleidsplan: Beleidsplan PCI Parochie HH. Vier Evangelisten