Pastoraal gesprek

Mensen kunnen in hun leven van alles meemaken. Mooie gebeurtenissen, maar ook tegenslagen en moeilijke situaties. Als die zaken je echt raken, wordt je uitgedaagd om naar jezelf te kijken en naar wat je er van vindt. Zo’n gebeurtenis kan de aanleiding zijn om eens met iemand te willen praten.

Toch hoeft de behoefte aan een gesprek niet altijd voort te komen uit dingen die mensen van buitenaf overkomen. Soms wil je iets te delen van de ups en downs in je binnenste. Zomaar, omdat je er op een bepaald moment aan toe bent.

Wie een gesprek wil hebben over dit soort ervaringen en vragen, kan altijd een beroep doen op het pastoraal team. Neemt u in dat geval binnen kantooruren contact op met het Centraal Pastoraal Secretariaat. Zij helpen u graag verder.

In crisissituaties kunt u bellen met het noodnummer: 06-12 62 32 03